Website Kleuren

<< HTML Favicon | Website Index | HTML Speciaal >>

Er zijn een aantal methoden om kleuren te beschrijven in computertaal. Uit de kleurenleer weet je missschien dat je alle kleuren kunt maken als je drie basiskleuren hebt. Voor de computer worden de kleuren Rood, Groen en Blauw gebruikt. Die kleuren worden dan weergeven in de zogenoemde RGB code (Engels voor Red, Green, Blue maar toevallig klopt het in het Nederlands ook). Elke kleur kan een waarden hebben van 0 tot 255 waarbij 0 aangeeft dat die kleur niet voorkomt in het mengsel, en 255 dat de kleur voor 100 procent voorkomt. In totaal kun je dus 256x256x256 kleuren maken, dat zijn er een slordige 16 miljoen. Op het iets ingewikkelder te maken worden de getallen niet weergegeven van 0-255 maar van 00 tot ff in de zogeheten hexadecimale notering. Wat voorbeelden:

Wit#ffffffWit
Zwart#000000Zwart
Rood#ff0000Rood
Groen#00ff00Groen
Blauw#0000ffBlauw
Geel#ffff00Geel
Magenta#ff00ffMagenta
Cyan#00ffffCyan

Je kunt de RGB code overal gebruiken voor je een kleur toepast. Let op het hekje(#). Je kunt het jezelf ook makkelijker maken. Alle moderne web browsers hebben een aantal kleuren gedefineerd, je kunt in plaats van de RGB code de naam van de kleur gebruiken. Er is echter wel een (heel klein) aantal browsers die deze namenn iet ondersteund. Er zijn 140 namen.

Kleuren kiezen

Elk programma waarmee je webpagina's of plaatjes maakt heeft iets ingebouwd waarmee je kleuren kunt kiezen, vaak via een color-lookup table. Om te voorkomen dat je helemaal het spoor bijster raakt in kleurenland zijn er paletten gemaakt met een selectie van kleuren. één palet bevat de zogenoemde web-safe kleuren, een soort standaard van webkleuren, er is afgesproken dat de kleuren die in de web-safe palette zitten goed worden weergegeven. Als een web-browser minder of andere kleuren wil of kan weergeven dan jij aangeeft in je html pagina gaat het programma dittering toepassen.
Stel een computer kan alleen rood groen en blauw weergeven. Geel maak je dan door pixels om en om rood en groen te maken, het resultaat staat midden onder. In werkelijkheid zal het effect niet zo extreem zijn, maar een gediteerde kleur zal er alijd minder goed uitzien.

De web-safe tabel wordt gemaakt door van elke kleur niet de 256 waarden te gebruiken maar slechts 6 zijnde: 00,33,66,99,cc,ff. Dit levert 6x6x6=216 kleuren op. Ruim voldoende voor een fraaie site.

Overzicht kleurnamen

Deze kleurnamen kun je gebruiken in plaats van de RGB code:

 

aliceblue

 

aliceblue

 

antiquewhite

 

antiquewhite

 

aqua

 

aqua

 

aquamarine

 

aquamarine

 

azure

 

azure

 

beige

 

beige

 

bisque

 

bisque

 

black

 

black

 

blanchedalmond

 

blanchedalmond

 

blue

 

blue

 

blueviolet

 

blueviolet

 

brown

 

brown

 

burlywood

 

burlywood

 

cadetblue

 

cadetblue

 

chartreuse

 

chartreuse

 

chocolate

 

chocolate

 

coral

 

coral

 

cornflowerblue

 

cornflowerblue

 

cornsilk

 

cornsilk

 

crimson

 

crimson

 

cyan

 

cyan

 

darkblue

 

darkblue

 

darkcyan

 

darkcyan

 

darkgoldenrod

 

darkgoldenrod

 

darkgray

 

darkgray

 

darkgreen

 

darkgreen

 

darkkhaki

 

darkkhaki

 

darkmagenta

 

darkmagenta

 

darkolivegreen

 

darkolivegreen

 

darkorange

 

darkorange

 

darkorchid

 

darkorchid

 

darkred

 

darkred

 

darksalmon

 

darksalmon

 

darkseagreen

 

darkseagreen

 

darkslateblue

 

darkslateblue

 

darkslate gray

 

darkslate gray

 

darkturquoise

 

darkturquoise

 

darkviolet

 

darkviolet

 

deeppink

 

deeppink

 

deepsky blue

 

deepskyblue

 

dimgray

 

dimgray

 

dodgerblue

 

dodgerblue

 

firebrick

 

firebrick

 

floralwhite

 

floralwhite

 

forestgreen

 

forestgreen

 

fuchsia

 

fuchsia

 

gainsboro

 

gainsboro

 

ghostwhite

 

ghostwhite

 

gold

 

gold

 

goldenrod

 

goldenrod

 

gray

 

gray

 

green

 

green

 

greenyellow

 

greenyellow

 

honeydew

 

honeydew

 

hotpink

 

hotpink

 

indianred

 

indianred

 

indigo

 

indigo

 

ivory

 

ivory

 

khaki

 

khaki

 

lavender

 

lavender

 

lavenderblush

 

lavenderblush

 

lawngreen

 

lawngreen

 

lemonchiffon

 

lemonchiffon

 

lightblue

 

lightblue

 

lightcoral

 

lightcoral

 

lightcyan

 

lightcyan

 

lightgoldenrod yellow

 

lightgoldenrod yellow

 

lightgreen

 

lightgreen

 

lightgrey

 

lightgrey

 

lightpink

 

lightpink

 

lightsalmon

 

lightsalmon

 

lightsea green

 

lightseagreen

 

lightsky blue

 

lightskyblue

 

lightslate gray

 

lightslategray

 

lightsteel blue

 

lightsteelblue

 

lightyellow

 

lightyellow

 

lime

 

lime

 

limegreen

 

limegreen

 

linen

 

linen

 

magenta

 

magenta

 

maroon

 

maroon

 

mediumaquamarine

 

mediumaquamarine

 

mediumblue

 

mediumblue

 

mediumorchid

 

mediumorchid

 

mediumpurple

 

mediumpurple

 

mediumseagreen

 

mediumseagreen

 

mediumslateblue

 

mediumslateblue

 

mediumspringgreen

 

mediumspringgreen

 

mediumturquoise

 

mediumturquoise

 

mediumvioletred

 

mediumvioletred

 

midnightblue

 

midnightblue

 

mintcream

 

mintcream

 

mistyrose

 

mistyrose

 

moccasin

 

moccasin

 

navajowhite

 

navajowhite

 

navy

 

navy

 

oldlace

 

oldlace

 

olive

 

olive

 

olivedrab

 

olivedrab

 

orange

 

orange

 

orangered

 

orangered

 

orchid

 

orchid

 

palegoldenrod

 

palegoldenrod

 

palegreen

 

palegreen

 

paleturquoise

 

paleturquoise

 

palevioletred

 

palevioletred

 

papayawhip

 

papayawhip

 

peachpuff

 

peachpuff

 

peru

 

peru

 

pink

 

pink

 

plum

 

plum

 

powderblue

 

powderblue

 

purple

 

purple

 

red

 

red

 

rosybrown

 

rosybrown

 

royalblue

 

royalblue

 

saddlebrown

 

saddlebrown

 

salmon

 

salmon

 

sandybrown

 

sandybrown

 

seagreen

 

seagreen

 

seashell

 

seashell

 

sienna

 

sienna

 

silver

 

silver

 

skyblue

 

skyblue

 

slateblue

 

slateblue

 

slategray

 

slategray

 

snow

 

snow

 

springgreen

 

springgreen

 

steelblue

 

steelblue

 

tan

 

tan

 

teal

 

teal

 

thistle

 

thistle

 

tomato

 

tomato

 

turquoise

 

turquoise

 

violet

 

violet

 

wheat

 

wheat

 

white

 

white

 

whitesmoke

 

whitesmoke

 

yellow

 

yellow

 

yellowgreen

 

yellowgreen

Html Web Safe Kleuren

<< HTML Favicon | Website Index | HTML Speciaal >>
©

 

Main Home

Index

Contact

Laatste wijzigingen