Webstats4u Pop Ups Voorkomen

Motigo

Inmiddels is de teller van Webstats4u bij motigo terecht gekomen. Sinds kort hebben ze andere tellercode en controlleren ze op het gebruik van de juiste code. Het is bijzonder lastig/ommogelijk geworden om de tellers zonder popups te gebruiken.

Sta niet toe dat derden (motigo maar ook 'free' hosting) reclame (popups) op je site plaats. Wijk uit naar andere tellers of google analytics, hoe fraai de motigo tellers ook zijn. Popups kosten je bezoekers of nog erger klanten!!


Onderstaande is dus niet meer geldig/werkzaam


Popups

Met de overname door Webstats4u van Nedstat werden gebruikers van deze op zich prima teller verrast met popups. Webstats4u is zo vriendelijk om de bezoekers van je site op te zadelen met rondvliegen reclame. uitgebreid artikel over dit onderwerp

Spyware en Porno

Daar zitten ook popus met porno en spyware tussen. Onder andere het zeker kwalijke `ErrorSafe

Gelukkig is dat vrij eenvoudig te voorkomen door het stukje javascript uit de webstats4u code weg te laten. Nadeel is dat je dan bepaalde informatie (bijvoorbeeld waar de bezoekers vandaan komen) ook niet meer ziet. Maar als het goed is kun je dat overzien in de server-log van je site.

En andere methode is om de javascript code die je elke keer van de webstats4u site haalt, en waarin de code voor de pop-up zit met de hand op te halen aan te passen en voortaan te gebruiken

Let wel, aanpassen van de teller is vast en zeker een overtreding van de regels van webstats4u....

Alternatief is een andere teller : http://statistieken.startpagina.nl/

De code

De webstats4u die je krijgt ziet er als onderstaand, alleen de sleutel is anders. = [@ <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://m1.webstats4u.com/m.js"> </script> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> <!-- webstats4u("AC1hrgy0+XkBTb7sYU3zrAW+WDFQ", 0); // --> </script> <noscript> <a target="_blank" href="http://www.webstats4u.com/stats?AC1hrgy0+XkBTb7sYU3zrAW+WDFQ"><img src="http://m1.webstats4u.com/n?id=AC1hrgy0+XkBTb7sYU3zrAW+WDFQ" border="0" width="18" height="18" alt="Webstats4U - Free web site statistics Personal homepage website counter"></a><br> <a target="_blank" href="http://www.webstats4u.com/">Free counter</a> </noscript> @] =

Zonder javascript

= [@ <a target="_blank" href="http://www.webstats4u.com/stats?AC1hrgy0+XkBTb7sYU3zrAW+WDFQ"><img src="http://m1.webstats4u.com/n?id=AC1hrgy0+XkBTb7sYU3zrAW+WDFQ" border="0" width="18" height="18" alt="Webstats4U - Free web site statistics Personal homepage website counter" ></a><br> <a target="_blank" href="http://www.webstats4u.com/">Free counter</a> @] =

Nog iets meer opschonen

= [@ <a target="_blank" href="http://www.webstats4u.com/stats?AC1hrgy0+XkBTb7sYU3zrAW+WDFQ"> <img src="http://m1.webstats4u.com/n?id=AC1hrgy0+XkBTb7sYU3zrAW+WDFQ" border="0" width="18" height="18" alt="" /> </a> @] =

Basic - niet meer klikbaar

= [@ <img src="http://m1.webstats4u.com/n?id=AC1hrgy0+XkBTb7sYU3zrAW+WDFQ" border="0" width="18" height="18" alt="" /> @] =

Mini

= [@ <img src="http://m1.webstats4u.com/n?id=AC1hrgy0+XkBTb7sYU3zrAW+WDFQ" width="1" alt="" /> @] =

Javascript met alleen referrer

= [@ <script language="JavaScript" type="text/javascript"> var u="http://m1.webstats4u.com/n?id=ADdKhAdVMvIv4SCebtYx9ZB0S1mA"; r=top.document.referrer; if (r&&(r!=document.location))u+="&r="+escape(r); document.write('<a href=http://www.brambring.nl/Main/Webstats4uPopUpsVoorkomen><img src="'+u+'" border="0" width="16" height="16" alt=""></a>'); </script> @] =

javascript met alles

= [@ function plugNS() { var b=1; var o=0; var p=new Array("Shockwave Flash", "Shockwave for Director","RealPlayer","QuickTime","VivoActive","LiveAudio","VRML","Dynamic HTML Binding","Windows Media Services"); var np=navigator.plugins; for(var x=0;x<p.length;x++) { for(var i=0;i<np.length;i++)if(np[i].name.indexOf(p[x])>=0)o|=b; b*=2;} return o; } function plugIE() { if( !document.body) document.write('<body>'); var db=document.body; var o=0; var b=1; var p=new Array("D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000","2A202491-F00D-11CF-87CC-0020AFEECF20","23064720-C4F8-11D1-994D-00C04F98BBC9","","","","90A7533D-88FE-11D0-9DBE-0000C0411FC3","9381D8F2-0288-11D0-9501-00AA00B911A5","22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"); db.addBehavior("#default#clientcaps"); for(var i=0;i<p.length;i++) { if( p[i] ) if ( db.isComponentInstalled("{"+p[i]+"}","componentid"))o|=b;b*=2; } return o; } function webstats4u (id,options) { var n=navigator; var ver=n.appVersion; var d=document; var verIE=parseInt(ver.substring(ver.indexOf("MSIE")+5,ver.indexOf("MSIE")+6)); if (verIE>0) ver=verIE; else ver=parseInt(ver); var u="http://m1.webstats4u.com/n?id="+id; var r; if( options&1 ) r=d.referrer; else r=top.document.referrer; if ( !(options&2)) { var rc=r; var i=rc.indexOf('?'); if(i>=0) rc=rc.substring(0,i); i=rc.lastIndexOf('/'); if(i>=0) rc=rc.substring(0,i+1); var l=''+d.location; if(l.indexOf(rc)==0) r=''; } if (r&&(r!=d.location))u+="&r="+escape(r); if(verIE>=5&&n.appVersion.indexOf('Win')>=0&&n.userAgent.indexOf('Opera')<0)u+="&p="+plugIE(); if(ver>=4){ var s=screen;var w=s.width;var h=s.height;var c=s.colorDepth; if(w)u+="&w="+w;if(h)u+="&h="+h;if(c)u+="&c="+c; } u+="&v=1"; d.write('<a target=_blank href="http://www.webstats4u.com/stats?'+id+'"><img src="'+u+'" border=0 width=18 height=18 alt="""></a>'); } </script> @] =

En dan ergens op de pagina: (vervang key door de string die je bij de teller gekregen hebt) = [@ <script language="JavaScript" type="text/javascript"> <!-- webstats4u("key", 0); // --> </script> @] =


©

 

Main Home

Index

Contact

Laatste wijzigingen