Het Nederlands Stripmuseum Groningen haakt in op de Olympische Spelen met de tentoonstelling Met Scheve Ogen over Chinese strips. Deze nieuwe expositie is een overzicht van de hedendaagse Chinese strip. De nieuwe tentoonstelling loopt vanaf 23 april tot en met 31 augustus en geeft een overzicht van werk van Chinese stripkunstenaars over het oosterse land en laat bezoekers ook zien hoe Chinezen in de Nederlandse en Vlaamse strip zijn opgenomen.

De expositie bundelt de verschillende onderdelen onder thema's zoals Het Rijk van het Midden, Het Gele Gevaar en China anno nu. De titel Met Scheve Ogen verwijst naar de manier waarop westerlingen naar het oosten hebben gekeken, en oosterlingen op hun beurt naar het westen. Een blik die gekleurd was door een mengsel van wantrouwen, nieuwsgierigheid en afgunst.